IMI AJD

Konferencja :: Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce

Komitet Konferencji

Komitet organizacyjny:

  • Joanna Grygiel - Przewodnicząca
  • Iwona Tyrala
  • Grzegorz Sitek

Sekcja filozoficzna: Wiesław Wójcik