IMI AJD

Konferencja :: Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce

Zdjęcia - 1999

Photos taken at 3rd AALCS.

First conferences took place in May.