IMI AJD

Konferencja :: Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce

Zdjęcia - 2001

Photos taken at 5th AALCS.

First conference organized in winter.