IMI AJD

Konferencja :: Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce

Informacje ogólne

Zakopane 9-15 marca 2020

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zakład Logiki, Metodologii i Epistemologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie organizuje dwudziestą czwartą edycję konferencji Applications of Algebra in Logic and Computer Science. W roku 2017 konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauk. Obrady odbywać się będą w dniach 9-15 marca 2020 w Zakopanem (informacje o dokładnym miejsu obrad zostaną podane wkrótce).

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa (oraz tytułu referatu wraz z przewidywanym czasem potrzebnym na jego wygłoszenie) w terminie do 30 stycznia 2020 roku. Aby ułatwić nam złożenie broszury z abstraktami, uprzejmie prosimy o wpisanie abstraktu do następującego pliku: example.tex

Abstrakty odczytów prosimy przesyłać pod adres conference@aalcs.pl.