IMI AJD

Konferencja :: Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce

Kontakt

Adres do korespondencji

Zakład Logiki, Metodologii i Epistemologii
Instytut Filozofii
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa

Adres email

conference@aalcs.pl